U petak 22. ožujka 2019.g. održano je drugo mini predstavljanje za učenike Srednje škole „Zvane Črnje“ i Talijanske srednje škole/Scoula media superiore Italiana. U sklopu predstavljanja održana je prezentacija u školskoj knjižnici Srednje škole „Zvane Črnje“od 10:50 do 11:30 sati na temu napretka radova na gradilištima i metodama korištenim prilikom gradnje uz naglasak na važnost očuvanja voda i prednostima koje će novi sustav donijeti građanima Rovinja. Nakon prezentacije učenicis u u interaktivnom razgovoru mogli postavljati pitanja vezana uz Projekt. Osim prezentacije, za učenike je organizirani obilazak gradilišta Projekta uz stručno vodstvo. Obilazak je počeo u Bolničkom naselju gdje su učenici mogli vidjeti kako napreduje izgradnja vakuumske stanice i saznati više informacija o samoj vakuumskoj kanalizaciji. Nakon vakuumske stanice, obilazak se nastavio u okviru bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat, gdje je vakuumska kanalizacija u izgradnji. Obilazak gradilišta završava na najvećem gradilišt u Projekta, u Rovinjskom Selu, gdje su učenici obišli crpne staniceu CS1 i kolektor K-2.7. Tijekom događanja učenicima su na raspolaganju za sva pitanja bili djelatnici Rovinj-Rovigno d.o.o., referentica za tehničke poslove Sanja Bokun i direktor Ognjen Pulić. Pitanja zainteresiranih učenika bila su usmjerena na tehničke pojedinosti izgradnje sustava i provedbu aktivnosti Projekta. U predstavljanju Projekta uz obilazak lokacija gradilišta sudjelovalo je 40 učenika. Zahvaljujemo ravnateljima i profesorima srednjih škola na suradnji, a učenicima na pokazanom interesu.

Venerdì 22 marzo 2019 è stata tenuta la seconda piccola presentazione per gli alunni della Scuola media superiore “Zvane Črnja” e la Scuola media superiore Italiana. Come parte dell’incontro è stata tenuta una presentazione nella biblioteca scolastica della Scuola media superiore “Zvane Črnja” dalle ore 10:50 alle 11:30 col tema sullo sviluppo dei lavori nei cantieri e sui metodi utilizzati nella costruzione sottolineando l’importanza della salvaguardia delle acque e i vantaggi che questo nuovo sistema porterà ai cittadini di Rovigno. Dopo la presentazione gli alunni hanno potuto porre domande durante la conversazione interattiva legate al Progetto. Salvo la presentazione, per gli alunni è stata anche organizzata una visita dei cantieri del Progetto guidata da esperti del settore. La visita è iniziata all’Abitato dell’Ospedale dove gli alunni hanno potuto vedere come prosegue la costruzione della stazione a depressione ed avere più informazioni sulla stessa fognatura a depressione. Dopo la stazione a depressione, la visita è proseguita nell’ambito dell’Ospedale per l’ortopedia e la riabilitazione “Prim.dr. Martin Horvat”, dove sono in corso i lavori della fognatura a depressione. La visita dei cantieri è terminata al cantiere più grande del Progetto, alla Villa di Rovigno, dove gli alunni hanno visitato le stazioni di pompaggio alla CS1 e il collettore K-2.7. Durante l’evento agli alunni erano a disposizione per qualsiasi domanda i dipendenti della Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l., il referente tecnico Sanja Bokun e il direttore Ognjen Pulić. Le domande degli alunni interessati erano indirizzate ai particolari tecnici di costruzione del sistema e all’esecuzione delle attività del Progetto. Alla presentazione del progetto con visita ai cantieri hanno partecipato 40 alunni. Ringraziamo i presidi e i professori delle scuole medie superiori per la collaborazione, e gli alunni per l’interesse dimostrato.

Progetto di raccolta, convogliamento e depurazione delle_22.03.2019.

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda_Srednje Škole_22.03.2019.