U petak 25. listopada 2019. u Osnovnoj školi Vladimira Nazora te u Osnovnoj školi Jurja Dobrile u Rovinju održano je mini predstavljanje koje je osmišljeno kao interaktivna radionica za djecu mlađeg osnovnoškolskog uzrasta. Radionice je provela Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. u suradnji sa Službom za odnose s javnošću Hrvatskih voda. Kroz interaktivan razgovor i slikovne prikaze na ppt prezentaciji učenici su upoznati s osnovnim pojmovima odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te im je približen projekt i njegovi ciljevi. Tijekom radionice djeci je uručena slikovnica Hrvatskih voda „Nova Hrvojeva zgoda – Od otpadne – čista voda“. Slična radionica provedena je u travnju 2018. godine. Radionice su prihvaćene i pohvaljene od strane djelatnika škole, a glavne teme pobudile su velik interes učenika. Na radionicama je ukupno sudjelovalo 100 učenika. U Osnovnoj školi Vladimira Nazora sudjelovali su 2. razredi,a u Osnovnoj školi Jurja Dobrile radionicu su prošli 3. razredi. Zahvaljujemo ravnateljima i učiteljicama osnovnih škola na suradnji, a učenicima na pokazanom interesu.

Venerdì 25 ottobre 2019 nella Scuola elementare Vladimir Nazor e nella Scuola elementare Juraj Dobrila a Rovigno è stata tenuta una piccola presentazione ideata come laboratorio interattivo per gli alunni dalla prima alla quarta classe. I laboratori sono stati guidati dalla Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. in collaborazione con l’Ufficio pubbliche relazioni dell’ente Hrvatske vode. Attraverso conversazioni interattive e immagini raccolte nella presentazione ppt gli alunni hanno appreso le nozioni di base sullo smaltimento e depurazione delle acque reflue conoscendo così il progetto e i suoi obiettivi. Durante il laboratorio ai bambini è stato consegnato il libro illustrato dell’ente Hrvatske vode “La nuova avventura di Hrvoje – dall’acqua reflua – a quella pulita“. Un simile laboratorio è stato tenuto in aprile 2018. I laboratori sono stati ben accolti e apprezzati dai dipendenti scolastici, ed i temi principali hanno succitato un grande interesse degli alunni. Ai laboratori hanno partecipato in totale 100 alunni. Nella Scuola elementare Vladimir Nazor hanno partecipato le seconde classi mentre nella Scuola elementare Juraj Dobrila il laboratorio è stato frequentato dalle terze classi. Ringraziamo i presidi e le maestre della scuole elementari per la collaborazione, e gli alunni per l’interesse dimostrato.