Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su dana 19.02.2021. izveli redovno čišćenje sabirne jame CS Škver uz nadzor voditelja radova i pridržavanje uputa za rad iz zaštite na radu prilikom spuštanja u dubinu i rada u skučenim prostorima. CS Škver rekonstruirana je u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinancirane sredstvima Europske unije.