Na UPOV-u Cuvi se tijekom ovoga tjedna dovršilo betoniranje suterena (budućeg laboratorija) upravne zgrade te slijedi izrada oplate AB ploče i unutarnjeg stubišta. Na biološkim bazenima su se izrađivali betonski zidovi u visini od 8 m, a na mjeraču protoka su se odvijali armirački radovi i priprema za betoniranje.

Istovremeno, nastavili su se iskopi povratnog tlačnog cjevovoda pročišćene otpadne vode prema nogometnim terenima.