IstraIN – U prošlotjednoj emisiji Gradske minute na Rovinj FM-u gostovao je direktor rovinjske Odvodnje Ognjen Pulić te najavio kako će zavšetkom radova u naselju Montepozzo, Grad Rovinj imati stopostotnu priključenost na kanalizaciju. Projekt je vrijedan 2 milijuna kuna, a Hrvatske vode u njegovom financiranju
sudjeluju s 500 tisuća kuna.
Pulić je, potom govorio i o situaciji u naseljima Borik, Valsavije i Bolničko naselje te naglasio kako su upravo u tijeku ispitivanja i probna puštanja u rad vakumske kanalizacije, nakon čega će uslijediti tehnički pregled za uporabnu dozvolu. Očekuje se da će spomenuta gradska naselja već od sljedeće godine biti priključena na sustav. Direktor Odvodnje objasnio je i razlog zbog kojeg kasni izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Cuvima. Naime, u pitanju je i ovoga puta bio žalbeni postupak jednog od ponuditelja. Budući da komisija nije presudila u njegovu korist, raspisan je novi natječaj te će ponovno otvaranje ponuda biti 2. prosinca, kazao je Ognjen Pulić, direktor rovinjske Odvodnje.