Ovaj tjedan pušten je u rad Geoportal Hrvatskih voda, moderan i interaktivan web preglednik prostornih podataka upravljanja vodama namijenjen široj javnosti koji omogućava interaktivnu prezentaciju i analizu prostornih podataka na karti. Portal se razvijao od 2014. godine, podaci su objedinjeni iz različitih izvora, a podijeljeni su u tematske podskupine područja djelatnosti Hrvatskih voda: registar aglomeracija, prethodna procjena rizika od poplava, karte opasnosti od poplava, karte rizika od poplava, registar zaštićenih područja-područja posebne zaštite voda : https://bit.ly/2T3ANaf