Od 01. svibnja 2020. Istarski vodovod d.o.o. Buzet uveo je novu uslugu na svojem internetskom portalu (iPortal) namijenjenu svim potrošačima kojom omogućuje svojim potrošačima brži, jednostavniji i pregledniji pristup podacima o očitanju vodomjera, podacima o potrošnji, iznosima faktura te brži i efikasniji način dostave računa za isporučene vodne usluge.

Iportal Istarskog vodovoda, između ostalog, omogućuje potrošačima pregledavanje:

  • osnovnih podataka o mjernom mjestu (podaci o nositelju mjernog mjesta, obvezniku plaćanja računa, geografski položaj vodomjera, adrese mjernog mjesta, broja vodomjera)
  • potrošnje vode – očitanu potrošnju, fakturiranu potrošnju (po mjesecima)
  • računa za isporučene vodne usluge u PDF formatu

Najvažnija funkcionalnost Iportala je mogućnost dostave računa u elektronskom obliku za fizičke osobe, odnosno potrošači koji to žele ubuduće mogu račune Istarskog vodovoda d.o.o. dobivati putem Iportala i iste zaprimati na email. Time je Istarski vodovod, uz ekološku komponentu usluge, omogućio potrošačima bržu i efikasniju uslugu dostave računa, pregled svih obračunskih parametara pojedinog potrošnog mjesta te mogućnost kontrole očitane mjesečne potrošnje (m3), ali i mogućnost kontrole i praćenja troškova vodnih usluga kroz duže vremensko razdoblje.

Portal se nalazi na Internet adresi https://iportal.ivb.hr, a pristup je omogućen na mrežnoj stranici društva www.ivb.hr u gornjem desnom kutu.

Usluga je za sve potrošače besplatna.