IstraIN – Projekt „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ ušao je u četvrtu godinu provedbe – ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije iz Kohezijskog fonda, u ukupnom iznosi od 160.585.512,680 potpisan je 9. prosinca 2016. godine, nakon čega je započeta njegova provedba kroz dugotrajne i složene postupke javne nabave izvođača radova, ponuditelja roba i pružatelja usluga te realizaciju ugovorenih usluga ili izvođenja radova.

Ukupna vrijednost projekta je 223.862.848 kuna. Projekt se sastoji od dvije ključne aktivnosti, od kojih je prostorno najobuhvatnija aktivnost – Aktivnost 2 – Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj, a financijski najzahtjevnija Aktivnost 1 – Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj, rekla je pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju Grada Rovinja, Tanja Mišeta.

Svi radovi su završeni te je u tijeku priključenje na sustav javne odvodnje svih preostalih objekata u Rovinjskom Selu, naselju Borik, Valsavie i Bolničkom naselju. Trenutno je priključeno ukupno 360 objekata od planiranih 1170, potvrdio je direktor rovinjske Odvodnje Ognjen Pulić.

Za razliku od izgradnje kanalizacijske mreže, gdje je sve proteklo po planu i radovi su završeni, izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj koja financijski nosi više od polovice planiranih sredstava projekta, nije se još odmaknula od postupaka javne nabave izvođača radova započetih davne 2016. godine. Bude li sve teklo prema planu, pročistač bi trebao biti pušten u pogon za dvije godine, kazala je Sanja Ivančević, voditeljica uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Osim ovih radova sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima, ugovoreni su i u tijeku radovi u rovinjskom naselju Montepozzo financirani nacionalnim sredstvima Hrvatskih voda, kojima će i ovo naselje umjesto septičkih jama dobiti sustav odvodnje primjeren 21. stoljeću. Vrijednost ovih radova je 2 milijuna kuna. Također, tijekom 2020. godine praćenjem prostornih planova širenja grada novim naseljima, nastojat će se investirati u sustav javne odvodnje te je u planu izvedba kanalizacijskog sustava poduzetničke zone Gripole, izgradnja u predjelu Veštar – Cocaletto, u ulicama V.Š. Paje, M. Macana i M. Maretića, izgradnja u predjelu Salteria (III. faza), sanacija u predjelu gradskog trga metodom bez iskopa te rekonstrukcija kućnih priključaka, revizionih okana i manjih ogranaka po različitim lokacijama u gradu. Ovogodišnji plan investicija vrijedan je oko četiri milijuna kuna.