Odvodnja  Rovinj-Rovigno d.o.o. provodi projekt izgradnje odvodnje sanitarnih otpadnih voda u dijelu ulice Vitomira Širola Paje, prolazu Milana Macana i prolazu Marije Maretić što podrazumijeva postavljanje novog glavnog kolektora sanitarnih otpadnih voda u trupu ceste i priključne cijevi do parcele u kojoj će se postaviti kućno priključno okno.

Pripremni radovi (iskolčenje trase, obilježavanje priključaka i drugih instalacija itd.) počinju od 20. travnja, a radovi će trajati 150 kalendarskih dana. Radovi se neće izvoditi u periodu od 20. lipnja do 17. rujna 2021. godine sukladno odluci Grada Rovinja-Rovigno o privremenoj zabrani izvođenja radova.

Radovi koji se planiraju izvesti prije 20. lipnja je kanalizacijska mreža u ulici V.Š. Paje te spoj na ulicu V.B. Lorenzetto uključivo sa asfaltiranjem do tog datuma (u prilogu na situaciji označeno sa crvenom bojom). Radovi u ostalim ulicama izvodit će se poslije turističke sezone, a to su prolaz Marije Maretić i prolaz Milana Macana (na situaciji označeno zelenom bojom).

Ovim putem molimo sve stanare navedenih ulica za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova.