Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. je dana 22. prosinca 2022. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost: „Izgradnja/rekonstrukcija sustava sanitarne odvodnje grada Rovinja (naselje Salteria, ulice M. Laginje, M. Balote i ulice Carducci)“, NPOO.C1.3.R1-I4.02.0033.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu Mehanizma za oporavak i otpornost, NT) te Hrvatskim vodama (Provedbeno tijelo, PT).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.061.124,33 EUR, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi projekta i 848.899,46 EUR, a bespovratna sredstava iz Mehanizma za oporavak otpornost iznose 679.119,57 EUR.

Dana 08.04.2024. Izvođač radova izgradnje/rekonstrukcije sustava sanitarne odvodnje grada Rovinja (naselje Salteria, ulice M. Laginje, M. Balote i ulice Carducci) tvrtka Benčić d.o.o. uveden je u posao.

Uvođenje izvođača u posao izvršili su predstavnici tvrtke Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. (Naručitelj) te izvršitelj usluge stručnog nadzora Fluming d.o.o.

Sastanku povodom uvođenja izvođača u posao prisustvovali su i predstavnici tvrtke Maxicon d.o.o. koja pruža uslugu podrške u provedbi projekta.

Početak radova očekuje se sredinom travnja 2024. po završetku pripreme gradilišta.

Sve informacije vezane uz projekt bit će dostupne na Internet stranicama Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o..