Tijekom ovoga tjedna na gradilištu Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Cuvi izvodio se tamponski sloj za prometnice i buduće parkiralište, te su se postavljali rubnjaci duž prometnica. Također priprema se teren za postavu ograde okolo postrojenja.
U sklopu izgradnje Postrojenja za solarno sušenje mulja isporučeni su kamion samonavlakač marke Iveco za transport mulja sa UPOV-a Cuvi na Postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto i utovarivač marke Mecalac za manipulaciju muljem. Vozila su trenutno smještena u novoizgrađenoj garaži na UPOV-u Cuvi.