Na internetskim stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavljen je javni natječaj za odvojenu nabavu za grupu 2 – izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj. Sveukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 161.787.000,00 kuna (bez PDV-a). Ova javna nabava predviđena je samo za grupu 2 – izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj s obzirom da je za grupu 1 – izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda potpisan sporazum o izgradnji dana 22.07.2020.g. Procijenjena vrijednost ove nabave iznosi 19.692.000,00 kuna, a rok za dostavu ponuda je 19.10.2020.g. do 12:00h. Poveznica na Elektronički oglas : https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .