Na internetskim stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavljen je javni natječaj za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda ulice V. Š. Paje, M. Macana i M. Maretić. Sveukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.500.000,00 kuna (bez PDV-a), a rok za dostavu ponuda je 15.03.2021.g. do 12:00h. Poveznica na Elektronički oglas : https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .