Dana 30.07.2020. g. održan je uvodni sastanak vezano za provedbu aktivnosti službenog početka realizacije Ugovora Izgradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj. Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima  naručitelja Odvodnje Rovinj -Rovigno d.o.o. i predstavnici Izvođača- zajednice ponuditelja CID s.r.l i ATZWANGER SPA. Direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. ukratko je prezentirao Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj i dosadašnje aktivnosti, posebice realizaciju radova na izgradnji kanalizacijske mreže, te istaknuo važnost Izgradnje postrojenja za lokalnu zajednicu ali i za RH budući da je projekt proglašen strateškim projektom. Izvođač radova izvijestio je o dosadašnjim radnjama te aktivnostima na formiranju projektantskog tima Izvođača. Zaključno, svi sudionici su se složili o važnosti  uspješne realizacije projekta kako za Naručitelja tako i za samog Izvođača. Službeno se datum uvođenja u posao planira za 24.08.2020.g.