U utorak, 28.11.2023.g. UPOV Cuvi posjetili su učenici od 1.-3. razreda tehničara za računalstvo srednje škole „Zvane Črnje“ iz Rovinja u pratnji profesora Dražena Domitrovića i Matka Perića.

Učenicima je prikazan dokumentarni video o Projektu prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj, cijelom procesu realizacije Projekta, te svim postignućima ostvarenim do sada. Nakon toga je slijedio obilazak UPOV-a Cuvi od garaže za specijalizirana vozila, preko mehaničkog predtretmana, egalizacije, biološkog tretmana, te obrade mulja uz stručno vodstvo voditeljice uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Sanje Ivančević. Učenicima je prikazan uzorak pročišćene otpadne vode, te uzorak dehidriranog mulja sa 22 % suhe tvari.

Drugi dio prezentacije, odnosio se na prikaz Scada sustava i daljinskog upravljanja postrojenjem za pročišćavanje otpadnih voda, te proces rada 3D printera. Voditelj procesa automatizacije i elektronike na postrojenjima sustava javne odvodnje, Toni Pauletić bio je na raspolaganju za sve upite vezane uz 3 D printanje, te je demonstrirao izradu privjeska koji je podijeljen svim učenicima i profesorima.

U sklopu posjeta, prikazan je i laboratorij za ispitivanje otpadnih voda sa svim instrumentima za mjerenje i analizu, te im je objašnjen princip rada spektrofotometra. Uz pomoć voditeljice uređaja za pročišćavanje otpadnih voda analiziran je uzorak pročišćene otpadne vode, te su očitani rezultati mjerenja na spektrofotometru.

Posjet učenika propraćen je snimanjem TV emisije TV Nova iz Pule, te snimanjem radio reportaže i emisije radio Rovinj FM-a.