Sukladno ugovoru o upravljanju i preventivnom održavanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda MBR tehnologije UPOV-a Bale Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. planski provodi održavanje istog.

Kako bi se dobila odgovarajuća kvaliteta pročišćene vode 16.02.2021. izvršeno je pranje MBR uređaja, te uklanjanje viška mulja i dovoz novog.