Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno izvršili čišćenje vakuumske stanice, kako bi se osigurao ispravan rad crpki. Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te pregledu ispravnosti crpki i ostale ugrađene opreme. Vakuumska stanica izgrađena je u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinancirane sredstvima Europske unije.