Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. je u 2020.g. donijela preko 1100 odluka o priključenju zajedno sa pripadajućim ugovorima za područje Rovinjskog Sela te naselja Borik, Bolničko Naselje, Valsavie i Montepozzo.

Do sada je na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu priključeno preko 200 objekata sa tih područja, a taj se broj povećava iz dana u dan.

Vlasnici objekata su u više navrata obavještavani o obavezi podnošenja zahtjeva za priključenje na sustav javne odvodnje, međutim manji broj vlasnika, točnije 70-tak vlasnika svojih objekata još nisu predali ispunjen zahtjev te ih još jednom molimo da predaju ispunjen zahtjev sa potrebnom dokumentacijom.