Početkom veljače su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode i Odvodnja Rovinj-Rovigno potpisali 1. dodatak ugovoru o sufinanciranju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ kojim se osigurava Odvodnji Rovinj-Rovigno  dodatnih 35 milijuna kuna za provedbu projekta.

Sa dodatnim sredstvima sveukupna vrijednost projekta iznosi preko 258 milijuna kuna bez PDV-a od čega je 180 milijuna kuna sufinancirano sredstvima Europske Unije iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Ostatak od 78 milijuna kuna raspoređeno je u jednakim omjerima između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda i Odvodnje Rovinj-Rovigno.

Razlog dobivanja dodatnih sredstava, odnosno povećanja prihvatljivih troškova je značajno povećanje cijena na tržištu u području izvođenja radova u zadnjih nekoliko godina što je rezultiralo većim cijenama zaprimljenih ponuda u postupku javne nabave izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja u odnosu na procijenjenu vrijednost. Za osiguranje dodatnih sredstava bilo je potrebno izraditi novelaciju „Studije izvodljivosti“ tj. analizu troškova i koristi kako bi se utvrdila nova vrijednost projekta te „Analizu i procjenu nove vrijednosti ugovora za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj“ temeljem koje dobivena suglasnost o budućem osiguranju sredstava.

Dobivanjem suglasnosti o budućem osiguranju sredstava omogućeno je donošenje odluke o odabiru za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj što je u konačnici rezultiralo potpisivanje Sporazuma o izgradnji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj u vrijednosti od 134.232.573,00 kuna.

Također, osigurana dodatna sredstva omogućuju i ugovaranje izgradnje postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj čiji je postupak javne nabave pri kraju.

Do sad je već iskorišteno više od 88 milijuna kuna od sveukupne vrijednosti projekta, odnosno do sad je dovršena izgradnja nove kanalizacijske mreže naselja Rovinjsko Selo, Gripole, Borik i Bolničko naselje, sanacija postojećeg obalnog i kopnenog kolektora te rekonstrukcija CS Kino i CS Škver. Također u sklopu projekta nabavljena su specijalna vozila za sustav odvodnje i CCTV kamere s vozilom čime je znatno poboljšana usluga javne odvodnje na području Grada Rovinja-Rovigno.

Osim već realiziranih segmenata projekta, trenutno je u fazi projektiranja postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj. U 2020.g. nakon završetka izgradnje nove kanalizacijske mreže dosegnut je stupanj pokrivenosti sustavom javne odvodnje od 100%, a novim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda trajno će se osigurati efikasnija zaštita okoliša i poboljšati životni standard stanovništva aglomeracije Rovinj.

Potpuna realizacija projekta planirana je do kraja 2023. godine.