U srijedu, 19. travnja Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi posjetili su gradonačelnik grada Rovinja-Rovigno Marko Paliaga, pročelnica Upravnog odijela za komunalno gospodarstvo i izgradnju Tanja Mišeta te novinarka Glasa Istre Jasna Orlić uz vodstvo direktora Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. Ognjena Pulića i suradnika.

Posjetitelji su obišli svih šest novoizgrađenih objekata, kratko se educirali o načinu funkcioniranja ugrađene opreme, te imali priliku vidjeti sam proces pročišćavanja  i pročišćeni efluent. Iako se još uvijek izvode radovi u okolišu i uređenju prometnice, samo Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi uveliko pročišćava otpadnu vodu III. stupnjem pročišćavanja i ulazi u drugu fazu probnoga rada.  Ispituje se sastav komunalne otpadne vode putem akreditiranog laboratorija, te rezultati pokazuju da su svi ispitani parametri pročišćene vode u skladu sa propisanim graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u komunalnim otpadnim vodama.  Izvođač je dokazao sukladnost zadanim zahtjevima pročišćene otpadne vode koja se ispušta u Jadransko more te se do kraja godine planiraju uspješno realizirati preostale dvije faze probnoga rada kako bi se postrojenje pustilo u pogon.

Osim što će se u more ispuštati čista voda, dio se planira iskoristiti za održavanje postrojenja i specijaliziranih vozila Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o., a dio će se izgrađenim povratnim vodom moći koristiti za zalijevanje nogometnih terena, zelenih površina hotela Eden, Monte Mulini i ostalih, te turističkog naselja Villas Rubin i kampova Polari i Veštar.