IstraIN – Ovog su tjedna završeni radovi na izgradnji kanalizacijske mrežu cijelog naselja Montepozzo, gdje su trenutno u tijeku asfalterski radovi. Naime, u okviru investicije asfaltirati će se sve ulice u punoj širini i urediti sve javne površine na način da će biti bolje uređene nego što su bile prije početka gradnje. Nakon završetka svih radova pristupit će se tehničkom pregledu kako bi u konačnici građani naselja Montepozzo priključili svoje objekte na fekalnu kanalizaciju.

Što se padova ceste tiče Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. pokušati će napraviti kao uvijek u ovakvim situacijama što je moguće bolje da oborinska voda ne šteti imovini građana.

Naime, za rješavanje odvodnje oborinskih voda potrebno je imati projekt ceste, izgrađenu kompletnu oborinsku kanalizaciju, cesta mora biti opremljena rubnjacima koji usmjeravaju tok vode a sve to u ovom slučaju Odvodnja Rovinj- Rovigno d.o.o. nema, odnosno za to su potrebna značajna namjenska sredstva Grada Rovinja – Rovigno koja trenutno nisu raspoloživa, stoji na webu Grada Rovinja.
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Montepozzo započela je u listopadu prošle godine. Izvođač radova je Obrt Gajanakop vl. Glavaš Vilko, a vrijednost investicije je 2.081.036,00 kn. Investiciju sufinanciraju i Hrvatske vode.