Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. u suradnji sa Hrvatskim Telekomom d.d uspješno je završila sanaciju ulice Giuseppe Mazzini u ukupnoj dužini od 90 metara.

Sanacija je obuhvaćala zamjenu dotrajale glavne fekalne kanalizacijske cijevi u duljini od 90 metara te kompletnu rekonstrukciju 3 revizijska okna. Sanacija je obuhvatila i 31 priključno okno zajedno sa 77 metara priključne cijevi.

U sklopu radova postavljene su i tri glavne cijevi u duljini od 90 metara za potrebe HT-a te priključna cijev do svakog objekta sveukupne duljine 125 metara, također izvedeno je i 5 šahtova za njihove potrebe.

Izvedeno je i 400 m2 novog kamenog popločenja kroz punu širinu ulice po uzoru na postojeće.