Radovi u Ulici Mazzini privode se kraju te je ostalo svega nekoliko metara sanacije dotrajale kanalizacijske cijevi te postavljanja finalnog kamenog popločenja.