Zaključno sa današnjim datumom izvedeno je 65 m sanacije fekalne kanalizacije i 55 m popločenja u punoj širini  dijela  ulice Giueseppea Mazzini.

Preostali dio ulice (cca 35 m) u planu je da se završi do kraja mjeseca lipnja 2020.g.

Gore navedeni radovi izvode se u suradnji s Hrvatskim Telekomom.

Po dovršetku radova na sanaciji fekalne kanalizacije u navedenoj ulici u planu za rujan je i sanacija ulice Andrea Milossa koja bi se trebala dovršiti  do konca tekuće godine.

 

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.