Regional Express – U ROVINJU PREDSTAVLJENI PLANOVI ZA 2020. GODINU
U petak, 14. veljače, u Rovinju je održana konferencija za medije projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“  s ciljem informiranja o postignutim rezultatima tijekom tri godine dosadašnje provedbe projekta te planovima za 2020. godinu. U konferenciji su sudjelovali direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.  Ognjen Pulić, Tanja Mišeta, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju i Sanja Ivančević, voditeljica uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupna vrijednost projekta je 223.862.848 HRK. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 160.585.512,68 HRK.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj, projektna Aktivnost 2, kako je izvijestio Ognjen Pulić, je završena, sa svim projektom planiranim, jednako kao i dodatno ugovorenim radovima, unutar zadanih vremenskih rokova i odobrenih financijskih sredstava. Izvršeni su svi tehnički pregledi i izdane su sve uporabne dozvole. Ukupno je ugrađeno više od 28 km (28.164 m)  cjevovoda i izvedeno 8 novih crpnih stanica. A u tijeku izvedba kućnih priključaka i priključenja na sustav kanalizacije u Rovinjskom Selu, Boriku, Valsavie i Bolničkom naselju. Trenutno je priključeno ukupno 360 objekata od planiranih 1170.

Priključenjem svih preostalih korisnika na sustav biti će zadovoljeni osnovni ciljevi koji su u skladu sa nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji se odnose na povećanje razine priključenosti na sustave javne odvodnje aglomeracije Rovinj ( sa 70% na 100%) , te povećanje broja stanovnika priključenih na novu mrežu ( sa 13.500 na oko 15.500). Samim time zadovoljit će se i cilj koji se odnosi na poboljšanje i zaštitu kakvoće podzemnih voda i tla u osjetljivim područjima, jer će se smanjiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode. Najveće i najdinamičnije gradilište ove aktivnosti bilo je Rovinjsko Selo koje do početka provedbe projekta nije imalo izgrađen sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i u kojem je izvedeno 13.695 m cjevovoda i 7 novih crpnih stanica.

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj, Aktivnost 1 projekta, koja financijski nosi više od 50% planiranih sredstava projekta, točnije 112.337.880,00 HRK,  u postupku je javne nabave za izvođača radova Grupu 1 (izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda). Isti bi trebao biti završen do 2. ožujka. Ukoliko ne bude žalbi, 2020. godina bila bi godina projektiranja, 2021. godina izgradnje, a 2022. godina monitoringa i kontrole rada izgrađenih uređaja.

Osim ovih radova sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima, ugovoreni su i završeni radovi u rovinjskom naselju Montepozzo financirani nacionalnim sredstvima Hrvatskih voda, kojima će i ovo rovinjsko naselje umjesto septičkih jama dobiti sustav odvodnje primjeren 21. stoljeću. Vrijednost ovih radova je 2 milijuna kuna, a tijekom 2020. godine,  praćenjem prostornih planova širenja grada novim naseljima, nastojat će se investirati u sustav javne odvodnje te je u planu izvedba kanalizacijskog sustava poduzetničke zone Gripole, izgradnja u predjelu Veštar – Cocaletto, u ulicama V.Š. Paje, M. Macana i M. Maretića, izgradnja u predjelu Salteria (III. faza), sanacija u predjelu gradskog trga metodom bez iskopa, te rekonstrukcija kućnih priključaka, revizionih okana i manjih ogranaka po različitim lokacijama u  gradu. Investicija iznosi cca 4 milijuna kuna i financira se iz nacionalnih izvora.

Priznanje dobroj provedbi projekta dano je i kroz upućeni poziv na predstavljanje projekta na izložbi u Bruxellesu  „EU fondovi mijenjaju Hrvatsku“ koja je bila otvorena u sjedištu Europskog parlamenta u Bruxellesu od 21. do 24. siječnja 2020.
(rex)