Kratki pregled svih izvedenih radova na kanalizacijskoj mreži u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj , kao i zanimljivosti tijekom samog procesa izgradnje, možete pročitati niže u dokumentu.

Rezime izvedenih radova na novoizgrađenoj kanalizacijskoj mreži