IstraIN – U dijelu Ulice Montalbano u Rovinju, u duljini od oko 20 m, izveli su se interventni radovi na sanaciji kanalizacijske mreže pri čemu je izvedena i sanacija parternog opločenja.
Radove je u sklopu redovitog održavanja izvela Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o.