Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. zajedno sa ovlaštenim serviserima za Wilo crpke, odradili su 1.10.2020. servis crpke na CS Mirna.

U sklopu redovnog održavanja zamijenjeno je ulje u crpki, senzor ulja te brtva.