Trenutno se izvode radovi od spoja na ulicu Vijenac braće Lorenzetto pa kroz park prema ulici V.Š. Paje. Izvedeno je cca 40m’ kanalizacije i sam spoj na postojeću kanalizacijsku mrežu.

U I. fazi koja traje do 20.lipnja planiran je završetak ulice V.Š. Paje, uključivo sa asfaltiranjem pune širine ulice.

Radovi se neće izvoditi u periodu od 20. lipnja do 17. rujna 2021. godine sukladno odluci Grada Rovinja-Rovigno o privremenoj zabrani izvođenja radova.