Zbog trenutne epidemiološke situacije sa COVID-19 tjedne koordinacije između Izvođača, Nadzornih inženjera i Odvodnje Rovinj-Rovigno odvijaju se putem video konferencije. Trenutno se analiziraju predložena projektna rješenja nakon čeka slijedi ishodovanje potrebnih dozvola. Također, analizira se dostavljeni dinamički plan koji uključuje sve faze predviđene natječajnom dokumentacijom u trajanju od 35 mjeseci, a koji se sastoje od:

-Projektiranje, ishođenje dozvola, građenje, testovi prije i pri puštanju u rad – 22 mjeseca;

-Testovi po dovršetku uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o Preuzimanju– 12 mjeseci;

-Izdavanje Potvrde o preuzimanju i izrada izvješća o završetku – 1 mjesec.