Radovi na sanaciji kanalizacijske cijevi u Ul. Andrea Milossa odvijaju se sukladno planiranome. Preostalo je cca 10 metara sanacije cijevi uključivo sa novim popločenjem ulice. Planirani završetak je do kraja 5. mjeseca.