Radovi na sanaciji kanalizacijske cijevi u Ul. Andrea Milossa odvijaju se sukladno planiranome. Do sada je završeno cca 65 metara sanacije cijevi uključivo sa novim popločenjem ulice u punoj širini. Ostatak ulice planira se završiti do kraja 5. mjeseca.