Radovi na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi svakim danom su intenzivniji. Trenutno se izvode radovi na izolaciji nadtemeljnih zidova buduće garaže za specijalizirana teretna vozila, iskopi za budući mehanički predtretman, pripremaju se bušotine za miniranje dijela za  biološke bazene, te izvode armirački radovi na nultoj ploči buduće kontrolne sobe.

Također, sa današnjim danom srušena je i stara zgrada radione sa garažom.