U četvrtak, 28. travnja u Domu kulture u Rovinju- Rovigno prezentirani su aktualni projekti Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. gradskim vijećnicima te direktorima gradskih poduzeća i ravnateljima obrazovnih ustanova. Nakon uvodne riječi gradonačelnika grada Rovinja – Rovigno i direktora Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o., na redu su bile prezentacije četiri vrlo bitna projekta za sam grad i lokalnu zajednicu.

U sklopu „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“  gradi se Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, visoke, membranske tehnologije na lokaciji Cuvi čija je ugovorena vrijednost 134.232.573,000 kn i Postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto  vrijednosti 19.050.237,18 kn sufinancirano sredstvima Europske unije.  Na lokaciji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda  gradi se i garaža za specijalizirana vozila te upravna zgrada sa laboratorijem. O samom postrojenju, tehnologiji pročišćavanja otpadnih voda te mogućnostima iskorištavanja pročišćene otpadne vode prezentirao je predstavnik izvođača radova Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda CID – Čistilne naprave d.o.o, Kopar, Branko Potočnik. Pročišćena otpadna voda će se nakon UV dezinfekcije vraćati gradu kroz zalijevanje zelenih površina, nogometnog igrališta te južnih turističkih naselja Villas Rubin, Polari i Veštar.

Nusprodukt pročišćavanja otpadne vode je mulj koji zahtjeva daljnju obradu, te će se nakon procesa dehidracije odvoziti na Postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto o kojem je detaljnije prezentirao glavni projektant te predstavnik izvođača radova, Emir Zekić iz tvrtke Hidrokon d.o.o. S obzirom da je i tako osušeni i obrađeni mulj i dalje otpad koji je potrebno dalje zbrinut, javni isporučitelji osim ustupanja mulja ovlaštenim osobama za zbrinjavanje, imaju i mogućnost provedbe samostalnog ukidanja statusa otpada proizvodnjom komposta. Detaljnije o tome, te o planu izgradnje kompostane uz Postrojenje za solarno sušenje mulja i mogućnostima i uvjetima sufinanciranja iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (2021-2026), prezentirali su predstavnici tvrtke Maxicon d.o.o., Ivan Barbić, voditelj projekta i Valentina Hambdija Žigman, te projektant tvrtke PanGeo projekt d.o.o. Davor Barać.

Za sam kraj  jučerašnjeg predstavljanja projekata, prezentirana je vakuumska kanalizacija koja je izvedena u naseljima Borik,Valsavie i Bolničko naselje te jedinstveno rješenje za odvodnju otpadnih voda u predijelu ulice Švalba i sa brodica koji pristižu i koji su smješteni u luci Valdibora putem sustava vakuumske kanalizacije. Prezentaciju su održali predstavnici tvrtke ProVak d.o.o. Mihael Trager i Darko Pavor te naglasili da trenutačno nitko u svijetu nema izveden takav način prikupljanja i odvodnje otpadnih voda iz tankova brodica kakav je planiran za ulicu Švalba i luku Valdibora.

Razdoblje provedbe svih prezentiranih projekata palnirano je za period 2021.-2026. godine, sukladno već ugovorenim projektima za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenje za solarno sušenje mulja i u ovisnosti o procesima pripreme dokumentacije za natječaje za planirane projekte kompostane i vakuumske kanalizacije.

Sve prezentacije možete pogledati na : http://ovjesnik-rovinj.hr/prezentacija/