Istra In – U rovinjskom Domu kulture danas je održana šesta sjednica Gradskog vijeća na kojem se našlo ukupno 17 točaka kao i brojna vijećnička pitanja. No na samom početku sjednice, HDZ-ov vijećnik Sergio Rabar javio se za riječ kazavši kako se on prezentira kao lažov.

”Nikada IDS nije diskutirao o onome što sam rekao već o tome kakav sam ja. Ono što je rečeno nije sve u zapisniku. I vama iz oporbe neće ući u zapisnik ono što govorite i zato neću podržati prihvaćanje zapisnika sa posljednje sjednice” rekao je Rabar na što mu je predsjednik Gradskog vijeća, Valerio Drandić rekao da se zapisnik sastavlja po višegodišnjoj praksi i kako niti u jednom zapisniku nema diskusija od riječi do riječi, već samo sažeci, dok su tonski zapisi u izvornom obliku sastavni djelovi, gdje se može poslušati cijela sjednica Gradskog vijeća. IDS-ov Emil Radovan postavio je pitanje vezano uz dinamiku radova i rokovima, u svezi kanalizacije u Rovinjskom Selu te kada se očekuje da će biti dovršeni radovi na dogradnji vrtića.
”Iza 16. rujna nastavili smo sa radovima, od planiranih 1700 metara za sada smodovršili 1000 metara, a radi se na 9 punktova. U narednih mjesec dana ćemo urediti sve površine nakon radova. Uskoro će biti i tehnički nadzor tako da sve napreduje kako treba” odgovorio je direktor Odvodnje Rovinj, Ognjen Pulić.