U utorak, 02.11.2021. započeli su radovi na iskopu zemlje za garažu za specijalizirana teretna vozila Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o na lokaciji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi.

Ukupna površina objekta koji će se izgraditi je 478 m2 . Sastoji se od prizemlja u kojoj je smještena garaža za spremanje vozila, radiona i prostor garderobe sa sanitarijama za zaposlene. Predviđeni završetak svih radova na garaži je oko 8 mjeseci.