Tijekom prošloga tjedna (21.11.-25.11.) na UPOV-u Cuvi završeni su grubi građevinski radovi na svim objektima.

Na garaži za specijalizirana teretna vozila trenutno se ugrađuju keramičke pločice i izrađuje hidroizolacija unutar objekta, dok se ispred objekta vrše iskopi i izrada posteljice za instalacije.

Između mehaničkog predtretmana i objekta egalizacije priprema se posteljica i postavljaju instalacije, dok se na samoj zgradi egalizacije postavlja primer i boje zidovi.

Na objektu biološkog tretmana postavljala se ALU bravarija i izrađivali slojevi ravnog krova ( toplinska i hidroizolacija), dok se na kontrolnoj stanici izvode elektro radovi.

Na budućoj upravnoj zgradi postavlja se keramika, boje zidovi i izvode elektro i vodno-komunalne instalacije.

U utorak 29.11. spaja se struja sa trafostanice i izvodit će se sve pripreme na ispitivanjima kako bi se 1.12.  moglo krenuti sa probnim radom Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-om Cuvi.

U tijeku su radovi i na Postrojenju za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto gdje se  vrši priprema podloge za podložni beton ispod temelja.