U ovome tjednu na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda istovremeno se izvode radovi na nekoliko objekata :

Garaža za teretna vozila : izrada ventilirane fasade, gletanje i bojanje unutarnjih zidova

Upravna zgrada :  montaža alu bravarije i izrada estriha, te izvođenje instalacija.

Kontrolna stanica : izvođenje instalacija i izrada ravnog krova

Egalizacija : montaža oplate i armature stropne ploče podruma. Postava toplinske hidroizolacije oko objekta te priprema podloge za armirano betonsku ploču prizemlja.

Biološki tretman : montaža opreme postrojenja ( crpke permeacije, mulja i ekstrakcije mulja, hidrofora za tehnološku vodu i hidrofora za vodu za ponovnu uporabu) i montaža zaštitne ograde.