Dana 23.01.2023.g. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Cuvi, posjetili su studenti treće godine fakulteta Znanosti o moru iz Pule sa profesorom Paolom Paliagom u sklopu kolegija Sanitarna kontrola mora.

Nakon uvodne riječi direktora Odvodnje Rovinj  – Rovigno d.o.o. Ognjena Pulića, studenti su pogledali dokumentarni  film o izvedenim radovima koji se financiraju u sklopu EU projekta na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama, te radovima na  samom UPOV-u i Postrojenju za solarno sušenje mulja. Obilazak gradilišta po objektima vodila je djelatnica Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o., Sanja Ivančević, a studenti su, osim opisa načina rada postrojenja, na licu mjesta mogli vidjeti sam proces pročišćavanja u biološkom bazenu, jer je na UPOV-u Cuvi upravo u tijeku 1. faza probnog rada jedne linije biološkog tretmana.

Vrijednost ugovora za izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda  na lokaciji Cuvi čija se izgradnja približava kraju iznosi 134.232.573,00 HRK, dok je ukupna vrijednost EU projekta  258.934.549,94 HRK, od čega 180.339.055,48 HRK čine nepovratna sredstva financirana od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda.