Jučer, 10.siječnja 2022.g. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Cuvi posjetili su studenti treće godine Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule u pratnji profesora doc.dr.sc. Paola Paliage u sklopu kolegija „Sanitarna kontrola mora“. Studenti su imali priliku upoznati se sa funkcioniranjem postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te na samoj lokaciji pogledati njegov rad kao i dobiti informacije o budućem postrojenju čija je izgradnja u tijeku.

Za sve upite o obradi otpadnih voda i radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na raspolaganju je bila djelatnica Odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o. Sanja Ivančević.