Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. započinje sa uređenjem okoliša vakumske stanice na Bolničkom naselju.

Vakumska stanica izgrađena je u sklopu Aglomeracije Rovinj sufinancirane od strane EU-a te se nalazi u funkciji od kraja 2019. godine.

Sada će se pristupiti uređenju neposrednog okoliša same vakumske stanice čime će se vizura na taj objekt značajno poboljšati.

Radovi se odnose na uređenje pristupnog puta i manipulativnog prostora za kamionska službena vozila te postavljanje rampe kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje vozila u djelokrugu objekta. Također podignut će se betonska pokrovna ploča ispod koje su smještani vakuumski tankovi kako bi se osigurao veći prostor za servis crpki te eventualne popravke. U svrhu oplemenjivanja okoliša posadit će se biljke kako bi se dobila što ljepša vizura objekta.