U sklopu pilot projekta Grada Rovinja-Rovigno omogućeno je elektronički ispunjavanje i slanje obrazaca. Novi sustav omogućava da jednostavno ispunite online obrazac preko mobilnih uređaja, tableta, laptopa ili kompjutera u roku od samo par minuta.

Poveznica na web adresu:  https://rovinj.eobrasci.hr/branches/odvodnja/