Zaključno sa 04.06.2022.g. završeni su svi radovi na sanaciji kanalizacijskog ogranka obalnog kolektora na Trgu Maršala Tita radi intruzije morske vode u kanalizacijski sustav.
Radovi su izvodili u više faza. Dana 20.05.2022.g. započela je faza sanacije revizionih okana na lokacijama Obala Aldo Negri, Trg Maršala Tita, Obala palih boraca, ul. Gioradana Paliage te na gradskoj tržnici. Sanirano je ukupno 21 reviziono okno. Zatim su se u periodu od 31.05. do 03.06.2022. g izvodili noćni radovi na sanaciji kanalizacijskog cjevovoda metodom bez raskopavanja (CIPP). Lokacija sanacije je Trg Maršala Tita od Lučke kapetanije do Zagrebačke banke. Dana 04.06.2022.g. izvodili su se završni radovi priključaka i spojeva cijevi sa revizionim oknima na Trgu Maršala Tita.Izvođač radova u vrijednosti od 495.827, 56 kn je tvrtka Ind – Eko d.o.o.

U Žminjskoj ulici u Rovinju dovršavaju se radovi na izgradnji nove kanalizacijske cijevi u duljini od 100 m, te na rekonstrukciji 6 kom kućnih priključaka i 4 kom revizionih okana. U četvrtak, 08.06.2022. započeti će se sa asfaltiranjem ulice. Vrijednost radova je 443.250,00 kn, a izvođač je tvrtka Pucić d.o.o.