Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. u suradnji sa Hrvatskim Telekomom d.d uspješno je završila sanaciju Ul. Andrea Milossa u ukupnoj dužini od cca 90 metara.

Sanacija je obuhvaćala zamjenu dotrajale glavne fekalne kanalizacijske cijevi u duljini od 90 metara te kompletnu rekonstrukciju 6 revizijska okna. Sanacija je obuhvatila i 18 priključnih okna zajedno sa pripadajućim priključnim cijevima.

U sklopu radova postavljene su i tri cijevi po cijeloj duljini ulice za potrebe HT-a te priključne cijev do svakog objekta, također izvedeno je i 4 šahtova za njihove potrebe.

Izvedeno je i 290m2 novog kamenog popločenja kroz punu širinu ulice po uzoru na postojeće.