Tijekom proteklog tjedna djelatnici Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o prošli su teorijski i praktični dio obuke za upravljanje linijom mulja na UPOV-u Cuvi.

Teorijski dio obuke uz ppt prezentaciju vodili su predstavnici Izvođača radova iz tvrtke CID s.r.l. iz Udina inženjeri Gino Bertoli i Lorenzo Cecchetto, te glavni tehnolog Branko Potočnik iz tvrtke CID, čistilne naprave Koper. Operaterima koji će biti angažirani u radu postrojenja detaljno su objašnjeni dijagrami protoka linije mulja, postupci koje je potrebno izvoditi u jedinici obrade mulja, upravljanje s akumulacijom viška mulja, mehaničko ugušćivanje, aerobna stabilizacija i dehidracija mulja.

Nakon teorijskog dijela uslijedio je praktični dio te pojašnjene rada mehaničkih ugušćivača i opcija prijenosa mulja u samoj jedinici obrade. Za sva dodatna pitanja na raspolaganju je bio predstavnik Izvođača radova iz tvrtke CID s.r.l. Federico Battain koji je na licu mjesta objašnjavao i demonstrirao mogućnosti obrade mulja.