Dana 17.07.2023.g. u zgradi Gradskog vijeća grada Rovinja – Rovigno održana je konferencija za medije prilikom koje je potpisan Sporazum o zajedničkom provođenju postupka javne nabave radi nabave radova zahvata Izgradnje/rekonstrukcije sustava sanitarne odvodnje Grada Rovinja ( naselje Salteria, ulice M. Laginje, M. Balote i ulice Carducci ) uključujući i ostalu infrastrukturu svakog Naručitelja ponaosob u ulici Carducci ( oborinsku, javno rasvjetnu, vodoopskrbnu, plinoopskrbnu ) naselju Salteria ( vodoopskrbnu, plinoopskrbnu ) i ulici M. Laginje ( vodoopskrbnu).
Procijenjena vrijednost nabave iznosi sumarno 2.303.775,47 € bez PDV-a te je ista podijeljena po pojedinim Naručiteljima i sljedećim iznosima :
-Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. : sanitarna kanalizacija 775.958,59 € bez PDV-a od toga je 80% sufinancirano EU bespovratnim sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost, dok preostali iznos financiraju Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. (10%) i Hrvatske vode (10%)
-Grad Rovinj-Rovigno : oborinska odvodnja i javna rasvjeta ulice Carducci 805.563,18 € bez PDV-a
-Istarski vodovod d.o.o.: vodoopskrbna mreža naselja Salteria, ulica M. Laginje i ulice Carducci 534.079,70 € bez PDV-a
-Plinara d.o.o. : plinoopskrbna mreža naselja Salteria i ulice Carducci: 188.174,00 € bez PDV-a.
Sporazum su potpisali direktori navedenih društava skupa sa gradonačelnikom grada Rovinja – Rovigno, Markom Paliagom.
Očekivani početak radova je nakon provedbe postupka javne nabave, u jesen 2023.g., a završili bi se do početka ljetne turističke sezone 2024. godine.