Nakon obrade mulja na UPOV-u Cuvi, te procesa dehidracije u kojem se dobije izmedju 20-25% suhe tvari, prvi mulj se transportirao kamionom dobivenim u sklopu EU projekta na Postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto te je time započet probni rad istog u trajanju od godinu dana.
Dehidrirani mulj se potom solarno suši u dvjema halama te u konacnici dobiva oko 90-95% suhe tvari i smanjuje volumen mulja do 4 puta.
Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. prisustvovali su puštanju u pogon Postrojenja za solarno sušenje mulja i ujedno imali edukaciju o načinu funkcioniranja istoga.
Glavni edukator bio je g. Thomas Rothmaier, tehnolog sa višegodišnjim iskustvom iz tvrtke Solar Tiger iz Austrije.